Pomoc w psich problemach

Bazując na WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIU w pracy z psami i ich Opiekunami oraz korzystając ze stale pogłębianego wykształcenia – specjalizuję się w budowaniu i naprawianiu relacji pies-człowiek, a także pies-pies / pies-kot.
Swoją pracę z ludźmi i ich zwierzętami opieram na założeniu, że punktem wyjścia powinno być zrozumienie emocji i potrzeb psa, poznanie podłoża jego problemów i zbudowanie więzi między psem a jego opiekunem.
Stosuję nieawersyjne metody terapii i szkolenia – dopasowane zawsze do indywidualnych potrzeb i sytuacji.

Prowadzę terapię behawioralną m.in. w przypadkach:
 • lęku separacyjnego (np. niszczenia przedmiotów w domu, wycia i szczekania podczas nieobecności właściciela)
 • zachowań agresywnych psa wobec ludzi i innych zwierząt (także zachowania autoagresywne)
 • lęku wobec ludzi, zwierząt i otoczenia, fobii dźwiękowej (w domu i poza domem, np. podczas spacerów, podróży samochodem, wizyt u weterynarza i innych, nocy sylwestrowej)
 • zaburzeń zachowania psa w sytuacjach zmiany sytuacji życiowej (pojawienie się dziecka w rodzinie, przeprowadzka, choroba, odejście członka rodziny, zmiana trybu życia i inne)
 • w określonych przypadkach współpracuję z lekarzem weterynarii prowadzącym psa
Uczę właścicieli:
 • jak postępować, by ich życie z psem było źródłem radości i satysfakcji dla obu stron
 • poprawnej komunikacji z psem – jako podstawy wzajemnego zrozumienia
 • jak przygotować rodzinę na dołączenie do niej psa
 • jak wychować szczęśliwego i zdrowego psiaka (od szczenięctwa do dorosłości)
 • zasad poprawnej pielęgnacji, karmienia i opieki nad psem
 • prowadzenia psa w wieku senioralnym (psia geriatria)
Pomagam w:
 • doborze rasy i wyborze szczeniaka dla danej osoby / rodziny
 • przygotowaniach przed-adopcyjnych i postępowaniu w okresie po-adopcyjnym
 • treningu czystości w domu
 • treningu posłuszeństwa – Szkolenie Posłuszeństwa na co dzień

PIERWSZA KONSULTACJA BEHAWIORALNA trwa zwykle ok. 3-4 godzin (ale nie patrzę na zegarek – jestem do Państwa dyspozycji adekwatnie do indywidualnych potrzeb).

CENA PIERWSZEJ WIZYTY 250 zł.

Pracuję w Warszawie i najbliższych okolicach – dojazd BEZPŁATNY. W przypadku konieczności dojazdu do innego miasta, możliwość wykonania usługi oraz jej cena ustalana indywidualnie.

W CENIE otrzymują Państwo:
 • wizytę obejmującą gruntowny wywiad behawioralny i obserwację domową (w razie potrzeby także spacer z psem)
 • podczas wizyty szczegółowe omówienie sytuacji i wydanie zaleceń
 • instruktaż postępowania wraz z elementami podstawowego szkolenia psa
 • Indywidualny Plan Pracy z Psem (pakiet obejmujący plan terapii behawioralnej oraz materiałów instruktażowo-szkoleniowych dopasowany do potrzeb i możliwości Państwa psa – wysłany mailowo)
 • stały nielimitowany kontakt telefoniczny i/lub mailowy – wsparcie w procesie pracy z psem oraz korekta lub modyfikacja zaleceń

Bywają sytuacje (nieczęste) wymagające kolejnych spotkań. Kolejne spotkania trwają ok. 1,5 godziny. Cena każdej kolejnej wizyty 100 zł.

Wizyta odbywa się w miejscu zamieszkania właściciela i jego psa, i obejmuje nie tylko szczegółową rozmowę (dotyczącą historii psa, jego stanu zdrowia, opisu zachowań problemowych, relacji członków rodziny z psem), ale także obserwację zachowania psa. Jeśli sytuacja tego wymaga, wizyta konsultacyjna obejmuje także spacer z psem w Państwa obecności w celu zaobserwowania i omówienia zachowań problemowych poza domem.
Podczas spotkania, na podstawie zebranych informacji, wyjaśniam Państwu przyczynę problemów i przedstawiam propozycję przeciwdziałania i naprawy sytuacji – zmiany te dotyczyć mogą zarówno modyfikacji otoczenia i trybu życia, jak i postępowania z psem w konkretnych sytuacjach.

Po wizycie:
 • opracowuję i przesyłam Państwu mailem Indywidualny Plan Pracy z Psem, obejmującym szczegółowo omówiony sposób postępowania z psem, prowadzenia terapii/treningu behawioralnego oraz podstawy szkolenia użytkowego – ściśle dostosowany do Państwa oczekiwań i możliwości Państwa psa,
 • pozostaję z Państwem w stałym kontakcie telefonicznym i/lub mailowym (w cenie konsultacji), by obserwować postępy terapii i służyć wsparciem i poradą. W przypadku problemów z wdrożeniem jakiegoś punktu terapii proponuję modyfikację postępowania i na bieżąco koryguję zalecenia.

Propozycja działań jest ustalana indywidualnie – czasami wystarczająca jest tylko jedna wizyta wraz z późniejszym wsparciem i opieką zdalną.